Middle Tennessee State University

New York University (Clive Davis Institute) og Middle Tennessee State University (MTSU) Nye utvekslingsavtaler for musikkstudentene på Rena!!! Instituttleder og studieansvarlig for Bachelor i musikkproduksjon Trond Scheistrøen, internasjonal koordinator Sven – Erik Sjølie og studieansvarlig for Bachelor i Music Management Rune Johannessen, besøkte i overgangen februar/mars de to ovennevnte universiteter […]